Regler for energimærkning af køle/fryseapparater til direkte salg

De gældende EU-regler for energimærkning af køle- og fryseapparater, som er beregnet til direkte salg, er fastlagt for at hjælpe forbrugerne med at træffe informerede valg baseret på apparaternes energieffektivitet. Disse regler er en del af EU’s bredere indsats for at reducere energiforbrug og miljøpåvirkning.

Nøgleelementer i energimærkningen

Energiklasser: Køle- og fryseapparater er klassificeret fra A til G, hvor A repræsenterer de mest energieffektive apparater og G de mindst effektive. Tidligere blev klasserne A+, A++, og A+++ brugt, men disse er blevet udfaset for at gøre mærkningen enklere og mere forståelig.

Etikettens indhold: Energimærkningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Energiklasse
  • Årligt energiforbrug (i kWh)
  • Kapacitet for køleskab og fryser (i liter)
  • Lydniveau (i decibel) og lydklassifikation (A-D)

QR-kode: Nye energimærker indeholder en QR-kode, som forbrugere kan scanne for at få adgang til yderligere information i EU’s produktdatabase (EPREL – European Product Database for Energy Labelling).

Formål og krav: Formålet med energimærkningen er at:

  • Fremme energieffektive produkter
  • Reducere energiforbrug og miljøpåvirkninger
  • Støtte forbrugere i at træffe informerede valg

Implementering og Overholdelse

  • Producentens ansvar: Producenter og importører skal sikre, at deres produkter er korrekt mærket før de sælges i EU. Dette inkluderer at levere de nødvendige data til EPREL.
  • Detailhandlerens ansvar: Detailhandlere skal tydeligt vise energimærkerne på apparaterne i butikker og online. De skal også sikre, at de mærker, der vises, er opdaterede og korrekte. Du kan for eksempel se, hvordan Cosina mærker deres køle- og frysemøbler på deres webshop.

Regulativ Basis

Forordning (EU) 2017/1369: Denne forordning fastsætter rammerne for energimærkning og indeholder de generelle krav og ansvar for alle typer produkter, herunder køle- og fryseapparater.

Delegerede Forordninger: Specifikke krav for køle- og fryseapparater er yderligere reguleret gennem delegerede forordninger, såsom forordning (EU) 2019/2016, som fastlægger detaljerede krav til mærkning af køle- og fryseapparater til husholdningsbrug.

Miljøpåvirkning og Forbrugerfordele

Energimærkningen sigter mod at reducere energiforbruget i hjemmet, hvilket både har en positiv indvirkning på miljøet og kan føre til betydelige besparelser på elregningen for forbrugerne. Ved at vælge et apparat med en høj energiklasse kan forbrugere reducere deres CO2-aftryk og driftsomkostninger betydeligt.

I sammenfatning sikrer EU’s regler for energimærkning af køle- og fryseapparater gennemsigtighed og hjælper forbrugerne med at træffe bæredygtige valg, samtidig med at de fremmer produktionen og salget af energieffektive produkter.